KNBB District Groningen - Drenthe

Opgericht 23 december 2003

 

 

 

Verenigingen

Sluit dit venster om terug te keren naar het hoofdmenu.

Info verenigingen

G.B.C.  http://www.societeitdeharmonie.nl/

De Groninger Biljart Club (G.B.C.) is de 'oudste biljartvereniging van Nederland'. We ontlenen daaraan een niet geringe trots. In het gedenkboek, dat in 1997 verscheen bij de viering van het honderdjarig bestaan, vindt iedere ge´nteresseerde vele wetenswaardigheden over de luisterrijke historie van GBC, een club die volgens de vele leden die al jaren lid zijn, maar ook volgens de nieuwkomers wordt gekenmerkt door een zeer speciale ongrijpbare clubgeest.

De club heeft ruim 50 leden en speelt als vanouds op maandagavond in de prachtige biljartzaal van De Harmonie. De clubavonden beginnen formeel om 19.00 uur. Wie eerder of later ˛f, als het niet past, eens een keer helemaal niet wil komen, is daar volkomen vrij in. De avond eindigt uiterlijk om 00.30 uur.

We spelen onderlinge wedstrijden in 3 spelsoorten: libre en bandstoten gedurende het herfst- en winterseizoen en het driebandenspel in de zomermaanden. Door de interne wedstrijdleider worden de leden naar speelsterkte ingedeeld in drie categorieŰn. De spelers regelen in onderling overleg het verloop van het wedstrijdprogramma. De wedstrijdroosters, die steeds worden bijgewerkt door de wedstrijdleider en die voor ieder zichtbaar zijn opgehangen in de zaal, vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Naast de bovengenoemde reguliere avonden organiseert de club ieder jaar eveneens een aantal evenementen. Daar zijn in de eerste plaats de Kerstwedstrijden, vroeger als 'wildwedstrijden' aangeduid. De term laat zich raden. Geen deelnemer komt na deze wedstrijden met lege handen thuis, al gaat het wel om andere artikelen dan hazen, fazanten, etc. zoals eertijds. In het voorjaar, na afloop van de onderlinge competitie, vinden als grote evenementen dan nog de clubkampioenschappen plaats, zowel in de spelsoort 'libre' als in het 'bandstoten'. In het laatste geval gaat het om het bevechten van de 'Sormanibeker' (genoemd naar en geschonken door een oud-bestuurder van deze naam). Voor ieder kampioenschap zijn twee clubavonden uitgetrokken. De organisatie hiervan wordt verzorgd door de interne wedstrijdleider, ondersteund door een wedstrijdcommissie, gevormd uit de leden.

Dat we daarnaast onze biljartclub ook willen hooghouden in het grotere verband waarin het klassieke carambole-biljart in Nederland wordt beoefend, moge blijken uit de periodieke organisatie van 'voorwedstrijden' voor het Districtskampioenschap door onze eigen wedstrijdbiljarters tegen leden van andere clubs uit het District Groningen van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. Op die bewuste clubavonden zijn hiervoor steeds enige biljarts gereserveerd. De externe wedstrijdleider uit het bestuur belast zich met de organisatie van deze wedstrijden.

Als u ge´nteresseerd bent in een eventueel lidmaatschap, neem dan contact op met een van de GBC-bestuurders of ga op maandagavond eens langs bij SociŰteit De Harmonie.

 

Adressen:
 
C.J. Stigter, voorzitter (tcjoj@planet.nl)
Th.J.D. Straatman, secretaris (flyvet@xs4all.nl)
W. van Houtum, penningmeester (w@vanhoutum.com)
W.L. Oldeman, extern wedstrijdleider (wim@oldewein.nl)
V. H.F. Gooskens, intern wedstrijdleider